برگزاری جلسه شورای فرهنگی اجتماعی شهرداریهای تابعه استان چهارمحال و بختیاری استان

جلسه شورای فرهنگی اجتماعی شهرداریهای تابعه استان چهارمحال و بختیاری استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید در این جلسه

مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گفتند :
تشکيل شوراي فرهنگي هنري اجتماعي شهرداري هاي تابعه استان ضروري است .
ایشان  با اشاره به نقش بي بديل فرهنگ و فرهنگ سازي در توسعه شهري افزود :
شهرداران توجه به مقوله فرهنگ را از اهم فعاليت هاي کاري خود بدانند.
محمد علي طاهري در نشست با کارکنان دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري با اشاره به تعاليم وآموزه هاي دين مبين اسلام  نقش و اهميت فرهنگ و فرهنگ سازي را در بخش هاي مختلف زندگي بسيار مهم و زير بناي توسعه فرهنگ شهر نشيني دانست و گفت :
تشکيل شوراي فرهنگي هنري اجتماعي شهرداري هاي تابعه استان ضروري است .

کد خبر: 2304 چهارشنبه 24 نوامبر 2021