دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰

ماه: دی ۱۳۹۹

آگهی تجدید مناقصه شرکت خدماتی

   شهرداری هفشجان باستناد بند ۱  مصوبه شماره ۲۴۴مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ شورای محترم اسلامی شهر در […]

کد خبر: 2219 دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹