اطلاعیه

مراسم تشییع صنعتگران هفشجانی
روز  سه شنبه مورخه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۸ ساعت ۱۰ صبح
از مراسم تشییع صنعتگران هفشجانی
فردا، سه شنبه، ساعت ۱۰ صبح
از میدان امام تا گلستان شهدای هفشجان، قطعه شهدای صنعتمیدان امام تا گلستان شهدای هفشجان، قطعه شهدای صنعت

کد خبر: 2367 سه‌شنبه 18 ژانویه 2022