مناقصه انجام ۵ پروژه عمرانی شهرداری هفشجان

شهرداری هفشجان در نظر دارد در جهت رفاه حال شهروندان و زیبا سازی چهره شهر نسبت به انجام ۵ پروژه عمرانی در سطح شهر به شرح ذیل اقدام نماید لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد تا از طریق مراجعه به سامانه ستاد و دریافت اسناد مربوطه نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
۱-موزائیک فرش و ساماندهی پیاده رو خیابان ۲۲ بهمن
۲-ساماندهی مسیل شط میدان
۳-موزائیک فرش و ساماندهی پیاده رو بلوار شهید مظلوم
۴-اجرای ادامه پروژه پیست دوچرخه سواری
۵-ساماندهی سکو ها و مسیل های تفریحگاه چشمه زنه

کد خبر: 2559 چهارشنبه 27 آوریل 2022