جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰

پروژه های شهرداری

جمع آوری برگهای درختان از سطح شهر در فصل پائیز

جمع آوری برگهای درختان از سطح شهر در فصل پائیز

کد خبر: 1854 پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷