یکشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۰

دسته: قوانین و مقررات

تمدید پروانه ساختمان

کد خبر: 1298 شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

صدور پروانه ساختمان

کد خبر: 1291 شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

صدور فیش عوارض نوسازی

کد خبر: 1286 شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

مراحل تفکیک ملک

کد خبر: 1280 شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸