در راستای توسعه و تقویت فضای سبز در سطح شهر، شهرداری هفشجان اقدام به کاشت 500 اصله نهال سرو در ورودی شهر نمود.همچنین باغچه‌های سطح شهر گل‌ کاری شدند وسیستم آب یاری قطره‌ای ترمیم شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری هفشجان، حامد فروزنده با اشاره به اهمیت اجرای عملیات کاشت درخت در سطح شهر گفت: درخت در بین عناصر فضای سبز مهم‌ترین و پایدارترین نقش را داراست و از این جهت توجه به کاشت و نگهداری مناسب و مطلوب از این عناصر حیاتی یکی از ضروری‌ترین وظایف و رسالت‌های شهرداری و همچنین شهروندان است.
شهردار هفشجان تأکید کرد: وجود فضای سبز از نیازهای مهم شهرهای کنونی است که سبب آرامش روحی، روانی و افزایش امید به زندگی در میان شهروندان می شود که این امر خطیر و مهم در کنار حفظ آن،  بر عهده مدیریت فضای سبز شهرداری هفشجان است.

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه