گزارش عملکرد شهرداری هفشجان از ابتدای 93 تا کنون 
فصل اول  : ورودی شامل زیبا سازی ، ایمن سازی و اجرای فضای سبز و روشنائی 
1-اجرای کندرو ورودی شامل خاکبرداری ، خاکریزی ، اجرای اساس ( در دولایه ) ، اجرای آسفالت 
2-اجرای سیستم آبیاری مکانیزه و چمن کاری و... در بلوارهای سمت راست و چپ ورودی از پمپ بنزین تا ابتدای گلزار شهدا در بلوار امام رضا ( ع ) 
3-اجرای تابلو شهدا در ورودی در طرفین بلوار امام رضا ( ع ) 
4-اجرای روشنائی بلوار ورودی از میدان الغدیر تا روبروی بسیج شامل اجرای فنداسیون ، سیم کشی ، نصب پایه ها و روشن کردن آن در بلوار شهدا 
5-آبیاری مکانیزه و چمن کاری در بلوار شهدا از میدان الغدیر تا روبروی بسیج 
6-آبیاری مکانیزه و چمن کاری در بلوار ورودی از ابتدای پایانه مسافربری قمر بنی هاشم تا انتهای پارک معلم . 
7-نقاشی تصاویر شهدا بر روی دیوار بسیج ، نقاشی و خطاطی بر روی دیوار شورای شهر و نقاشی تصاویر شهدا و نقاشی هنری بر روی دیوار مخابرات 
8-اجرای بلوار مابین کندرو و چهار خطه هفشجان شهرکرد شامل جدول کاری ، روشنائی ، چمن کاری و آبیاری مکانیزه ( چمن کاری و آبیاری در حال اجراست  ) 
9-اصلاح استاندارد سیستم گازرسانی کلانتری بدلیل موقتی بودن سیستم گازرسانی قبلی و بالا بودن لوله و خسارت رساندن بلدوزر شهرداری  به آن . 
10-ایمن سازی ورودی پمپ بنزین با اجرای جدول و نصب نیوجرسی  
11-تکمیل گلکاری و درختکاری درونی در کنار کندرو 
فصل دوم گلزار شهدا 
12- بازسازی پله شهدای گمنام 
13-تعمیر ، آب بندی ، ایزولاسیون مقبره شهدای گمنام 
14-نصب ایستگاه اتوبوس  در گلزار شهدا جهت رفاه حال خانواده های شهدا 
15-بازسازی و تعمیر و تکمیل سرویس بهداشتی گلزار شهدا 
16-آسفالت باند دوم بلوار گلزار شهدا 
17-اجرای پل انتهای بلوار گلزار شهدا جهت دسترسی به بالای گلزار شهدا 
18-تسطیح پشت غسالخانه جهت پارکینگ 
19-روشنائی گلزار شهدای گمنام 
20-شن ریزی بالای شهدای گمنام جهت نماز عیر فطر در چند مرحله 
21-تسطیح نخاله های ساختمانی در پشت گلزار شهدا در چند مرحله 
22-پیگیری و کمک در اجرای سردخانه جهت غسالخانه با همکاری دبیر ستاد یادواره شهدا و خیرین 
23-پیگیری مداوم جهت مسقف شدن گلزار شهدای شهر و تعهد شرکت پایندان جهت تامین 1500 میلیون ریال 
24-اتصال خیابان امام علی ( ع ) به بلوار گلزار شهدا جهت تامین کمربندی اتصال به جاده مصطفی آباد 
فصل سوم : صنایع نیمه مزاحم و فناوران شهر 
25-واگذاری 5 هکتار زمین و واریز وجه آن توسط شهرداری 
26-اجرای گاز تا ابتدای زمین نیمه مزاحم 
27-اجرای آسفالت تا ابتدای زمین صنایع نیمه مزاحم 
28-تفاهم نامه با شرکت آب و فاضلاب و تخصیص 1000 میلیون ریال و اجرای آب صنایع نیمه مزاحم تا ابتدای زمین نیمه مزاحم 
29-اجرای برق آن ، ابتدای زمین انجام شده است . 
فصل چهارم : بوستانها و فضای سبز و بلوارها 
30-اجرای بوستان ویژه بانوان با پیشرفت فیزیکی 60% 
31-اجرای ساختمان نگهبانی پارک معلم 
32-اجرای سرویس بهداشتی پارک معلم 
33-اجرای ساختمان تجاری جهت پارک معلم 
34-اجرای بوستان جنب بلوار فجر شامل جدول کاری ، بلوک فرش ، اجرای مکانیزه آبها 
35-اجرای بوستان حاشیه بلوار فجر از جلوی بسیج تا میدان شهید جهان آراء  ، بلوک فرش ، آبیاری مکانیزه ، چمن کاری ، گلکاری 
36-اجرای بلوار فجر شامل اجرای جدول ، آبیاری مکانیزه و گلکاری با گیاهان دارویی
37-آبیاری مکانیزه و چمن کاری میدان شهید جهان آرا 
38 - اجرای بوستان در خیابان پروین اعتصامی اجرای آبیاری مکانیزه و جدولکاری ، بلوک فرش و نصب وسایل پارکی و بازی کودکان 
39-تکمیل انتهای بلوار فجر شامل آبیاری مکانیزه ، اجرای روشنایی و چمن کاری ( 80% پیشرفت فیزیکی ) 
40-بوستان محله ای  انتهای خ نواب شرقی شامل بلوک فرش نصب وسایل پارکی اجرای جدول و شن ریزی 
41-بوستان محله ای تقاطع نواب – دانش شامل بلوک فرش نصب وسایل پارکی اجرای جدول و شن ریزی 
42-بوستان محله در کوچه جنب کارواش انتهای خیابان نواب شرقی در کوچه جنب کارواش 
43-اجرای بوستان محله ای در تقاطع رجایی – دانش 
44- اجرای بوستان محله ای جنب بلوار ارتش  و خیابان حر 
45-  اجرای بوستان  ناحیه ای    ( انتهای  بلوار  مدرس  زیر دست  محله مسکن مهر )
46-   اجرای بوستان  محله ای  در خیابان  علامه حلی جنب مسجد امام  رضا 
47- اجرای  بوستان  محله ای  خیابان وحدت  و خیابان موسوی 
48- اجرای بوستان  محله ای  انتهای خیابان ملاصدرا 
49-  اجرای  بوستان محله ای  انتهای  کوچه شهید افراخته 
50- ابیاری مکانیزه و چمن کاری میدان  محیط زیست 
51- تکمیل انتهای  بلوار  ولی عصر  شامل ابیاری  مکانیزه روشنایی و چمن کاری ( 80% پیشرفت)
52-  اجرای بلوار ارتش  شامل جدول کاری ابیاری و مکانیزه  و روشنایی و چمن کاری 
53- گلکاری جهت خیابان  ایت الله کاشانی و روبروی  مسجد رسول الله 
فصل پنچم:ایمنی و علائم راهنمائی و رانندگی و سلامت 
54- نوسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی و روشنایی آن
55-نصب سرعت گیر و سرعتگاههای  استاندارد همراه باعلائم راهنمائی و رانندگی در نقاط مختلف شهر 
56- پوشش کانال خیابان ایت الله کاشانی  بانرده فلزی 
57- پوشش کانال کوچه  جنب پاساز منصوری بانرده فلزی 
58- بتن ریزی و تکمیل کانال  وسط بلوار شهید  مظلوم در ورودی سمت نو آباد  و پوشش 
آن بانرده فلزی 
59- پوشش کانال جنب تقاطع  خیابان نیایش , خیابان حافظ بانرده فلزی 
60- تکمیل تابلو های  اطلاعاتی سطح شهر جهت نشان دادن مسیرهای شهرکرد , چشمه زنه , و محدوده شهر , نریختن نخاله 
61-راه اندازی  گشت سلامت  شامل نمایندگان شهرداری , مرکز بهداشت , دامپزشکی ؛ کلانتری؛تعزیرات
فصل ششم: خدمات شهری  و سایر خدمات فنی 
62- جدولکاری و بلوک فرش  پایانه مسافربری قمربنی هاشم 
63- آسفالت پایانه مسافربری 
64- تعمیر سرویس  بهداشتی  پایانه  مسافربری 
65- اجرای کانال  انتهای خیابان نواب  و خیابان موسوی
66- تکمیل کانال  سنگی ملاتی انتهای بلوار شهید مظلوم 
67- نصب سطل زباله  بزرگ در سطح شهر 
68- نصب سطل زباله کوچک در چها رباغ ورودی بلوار شهدا
69- نصب بالابر جمع آوری  زباله های  سطل های بزرگ بر روی خودروهای جمع اوری زباله 
70- شروع عملیات  اجرای ساختمان  آتش نشانی و اجرای اسکله بتن آن
71- شن ریزی معابر محله مسکن مهر و آسفالت معابر اصلی و یکی از کوچه ها 
72- شن ریزی  معابر محله تیربرزه ای
73- شن ریزی  انتهای خیابان نواب غربی 
74-آسفالت  ترانشه های فاضلاب  سطح شهر  و اصلاح ورودی معابر  با آسفالت (000/14 تن)
75-آسفالت بلوار ارتش
76- آسفالت خیابان پاسداران
77- آسفالت  خیابان سعدی 
78- آسفالت خیابان جنب مدرسه اندرزگو  در انتهای نهضت و کاشانی
79- اجرای بلوک فرش  اطراف مدرسه  علامه حلی 
80-اجرای بلوک فرش اطراف سالن ورزشی مهر آموزش و پرورش 
81-اجرای بلوک فرش اطراف دبستان  ولی عصر علیه السلام
82- اجرای بلوک فرش  اطراف  آموزشگاه  استسنائی هدف
83- اجرای بلوک فرش  دبستان امام حسین  علیه السلام
84- اجرای بلوک فرش اطراف دبستان امام حسین علیه السلام 
85- پیگیری در تسریع  افتتاح  چهار خطه هفشجان شهرکرد و کمک ماشینی  و مصالح توسط شهرداری 
86- پیگیری در تسریع افتتاح  دیجیتال هفشجان و کمک ماشین الات و کارگری  شهرداری به صدا و سیما 
87- پیگیری روشنائی سه راهی هفشجان و اجرای شدن آن
88-پیگیری در سرعت اجرای  جاده مصطفی اباد  و رفع  مشکلات اجتماعی  آن و  بازدید مسئولین اداره  راه
89- پیگیری تعریض محور هفشجان طاقانک به صورت چهار خطه و تعریض دو دستگاه پل مابین هفشجان و نوآباد با همکاری اداره کل راه وشهرسازی و خیرین شهر 
90- کمک به مدارس  و تحویل رنگ به آن  جهت زیبا سازی  ورودی مدارس  و رنگکاری  نردها
91- تعمیر و بازسازی سنگ شکن و اصلاح تولید آن
92- تعمیر و بازسازی کارخانه آسفالت شهرداری و نصب  فیلتر آبی روی آن و گاز سوزن کردن کارخانه آسفالت  و تولید آسفالت  7000 تن توسط ان 
93- خرید یک دستگاه لودر 2000 میلیون ریال 
94- خرید یک دستگاه ماشین جمع آوری زباله  2000 میلیون ریال 
95- خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی   4000 میلیون ریال 
96- خرید یک سری ست امداد و نجات   1500 میلیون ریال 
97- خرید 5 عدد شیر هیدرانت آتش نشانی  
 
 
98- خرید یک دستگاه تیغه برف روب 
99- تحویل یک دستگاه  تیغ برف روب از مدیر کل محترم بحران استانداری
100- خرید قیر در چهار مرحله  370 تن و 436 تن و 50 تن و 181 تن 
فصل هفتم :موارد حقوقی 
101- پیگیری رفع مشکل  حقوقی  زمین ها و املاک مالکین که در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن می باشد 
102- رفع مشکل حقوقی معادل سنگ شکن شهرداری و تبدیل جرایم آن به حقوق دولتی از 1800 میلیون ریال و 180 میلیون ریال 
103- رفع مشکل حقوقی  بامستاجر سنگ شکن و محکوم شدن آن وتحویل گرفتن سنگ شکن از او
104- رفع مشکل حقوقی زمین های جنب مسجد امام صادق علیه السلام
105- رفع مشکل حقوقی زمین شهرداری هفشجان با همکاری امام جمعه محترم و شورای محترم اسلامی شهر 
فصل هشتم : سرمایه گذاری 
106- لایروبی و اصلاح  کانال قنات کشاورزان در خیابان ایت ا... کاشانی 
فصل نهم :  درمانی 
107- پیگیری استقرار پایگاه 115 اورژانس و اختصاص کد مستقل جهت شهر هفشجان و استقرار موقت آن در سازمان آتش نشانی شهرداری ، پیگیری تخصیص زمین جهت واگذاری و احداث ساختمان آن 
فصل دهم :  منطقه گرشگری چشمه زنه ، شانه سازی محور هفشجان – چشمه زنه 
108-تعریض معابر و خاکبرداری و خاکریزی و شن ریزی معابر 
109- تسطیح و شن ریزی سه محل جهت پارکینگ خودروها 
110- پوشش آلاچیق های چشمه زنه 
111- فرش موکت نمازخانه و پوشش پنجره های آن با طلق و پرده جدا سازی خواهران 
112 -کاشت 500  اصله درخت در چشمه زنه 
113- سکوسازی و شن ریزی در نقاط مختلف چشمه زنه 
114- سنگ کاری و زیبا سازی کنار آلاچیق ها و اجرای آبنمای رودخانه چشمه زنه 
115- رفع مشکل روشنائی چشمه زنه و روشن شدن آن پس از دو سال تبدیل تعرفه برق آن از خصوصی به عمومی و پرداخت بدهی برق آن بصورت اقساطی 
فصل یازدهم : منطقه زیارتی سیاحتی شاه منظر خاتون 
116- پیگیری تامین قیر رایگان از وزارت راه و شهرسازی جهت آسفالت محور هفشجان شاه منظر 
117- تعریض محور هفشجان شاه منظر و خاکبرداری و خاکریزی محور در طول 5/5 کیلومتر 
118- پل سازی محور هفشجان – شاه منظر با کمک خیرین 
119- اجرای  آسفالت محور هفشجان – شاه منظر از اعتبارات تملک دارایی های
120- پیگیری جهت برق شاه منظر و تهیه ی طرح و جمع آوری کمک از خیرین 
121- تخصیص خودرو از رده خارج آتش نشانی و تحویل آن به هیات امنا جهت شاه منظر 
فصل دوازدهم : ساختار سازمان شهرداری 
122- خریداری و نصب نرم افزار  اتوماسیون اداری – مالی – انبار – اموال – حقوق و دستمزد – کارگزینی – نوسازی ، خودرو و عوارض 
123- نصب سیستم دوربین مدار بسته 
124- نصب دستگاه خودپرداز جهت پرداخت کلیه وجوه در شهرداری و صدور فیش 
125- برچسب گذاری کلیه اموال 
126- متمرکز شدن و نظم انبار شهرداری 
127- اصلاح سایت شهرداری و به روز شدن آن و راه اندازی شبکه پیامکی شهرداری 
128- بیمه کلیه ماشین آلات شهرداری و بیمه شهر + بیمه پرسنل شهرداری + بیمه نیروهای شرکت 
129- پرداخت کلیه بدهی های شهرداری به پیمانکاران و به روز شدن کلیه حسابهای شهرداری 
130- به روز شدن پرداخت حقوق پرسنل شهرداری و پرسنل شرکتی 
131- خریداری یکدستگاه دوربین فیلم برداری شهرداری و فعال شدن رابط خبری شهرداری 
132- تعمیر و رنگ آمیزی چراغ های  پارکی بلوار ولی عصر 400 متر مربع شهید مظلوم و تعویض لامپهای روشنائی آن 
133- تعمیر و رنگ آمیزی چراغ های پارکی بلوار شهدا و تعویض لامپها و روشنایی آن 
134- تعمیر و رنگ آمیزی و تعویض لامپ و روشنایی چراغ های بلوار فجر 
135- روشنائی پارکهای محله ای با همکاری اداره برق هفشجان
 

 برای دانلود شرح گزارش های عملکرد شهرداری از لینکهای زیر استفاده کنید

 

 

 

پیوستها :

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه