اجرای عملیات برف روبی و شن ریزی خیابانها و معابر شهر

اجرای عملیات برف روبی و شن ریزی خیابانها و معابر شهر توسط ماشین آلات و کارگران زحمتکش شهرداری هفشجان طی بارشهای روزگذشته
 

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه