مناقصه عمومی واگذاری عملیات اجرای بلوک فرش و جدول گذاری پارک بانوان

 شهرداری هفشجان در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات اجرای بلوک فرش و جدول گذاری پارک بانوان با اعتبار 1،450،000،000 (یک میلیاردوچهارصدوپنجاه میلیون )ریال اقدام نماید لذا از کلیه شرکتهای صلاحیت دار و دارای رتبه بندی از سازمان برنامه وبودجه دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به انجام کار جهت ارائه روزمه کاری ودریافت استعلام بهاء تا پایان وقت اداری روز شنبه   مورخه 98/2/14 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه