بزرگداشت روز هفشجان روز یکشنبه مورخه 98/2/15 ساعت 17 در مجموعه ورزشی شهداء شهر برگزار می گردد

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه