به اطلاع همشهریان محترم میرساند شهرداری هفشجان درنظ