به گزارش روابط عمومی شهرداری هفشجان طرح گل کاری و زیبا سازی در پارک های سطح شهر اجرایی گردید.

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه