‎نظافت و پاکسازی زباله های سکوهای تفریحگاه چشمه زنه در دستور کار واحد خدمات شهری شهرداری قرار گرفت به گزارش روابط عمو می شهرداری هفشجان مهندس حامد فروزنده به همراه مسئول واحد خدمات شهری ضمن بازدید از مشکلات سکوهای چشمه زنه جهت رفاه حال همشهریان و مسافرین عزیز شهر نظافت و پاکسازی سکوهای این تفریحگاه را در اولویت برنامه های این واحد قرار داد

به گزارش روابط عمو می شهرداری هفشجان مهندس حامد فروزنده به همراه مسئول واحد خدمات شهری ضمن بازدید از مشکلات سکوهای چشمه زنه جهت رفاه حال همشهریان و مسافرین عزیز شهر نظافت و پاکسازی سکوهای این تفریحگاه را در اولویت برنامه های این واحد قرار داد

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه