اجرای روکش کامل آسفالت خیابان ۲۲ بهمن و امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر هفشجان باتوجه به مشکلات خرابی آسفالت خیابانهای ۲۲ بهمن  و امام حسین (ع)  روکش کامل این خیابانها  در دستور کار واحد فنی شهرداری قرار گرفت و  تکمیل گردید

 

 

پروژه آسفالت خیابان 22 بهمن و امام حسین (ع) پروژه آسفالت خیابان 22 بهمن و امام حسین (ع)

پروژه آسفالت خیابان 22 بهمن و امام حسین (ع)
کد خبر: 2737 شنبه 19 نوامبر 2022