ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرهفشجان مشخص شد.انتخابات هیئت رئیسه اولین سال ششمین دوره شورای اسلامی شهرهفشجان عصر(یکشنبه) مورخ ۱۴۰۰/۶/۴ در دفتر این شورا برگزار گردید. بر این اساس آقای رجبعلی کیوانی  به عنوان رئیس شورا ، آقای مجتبی سلیمانی بعنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر هفشجان انتخاب گردیدهمچنین دراین جلسه آقایان مجتبی صادقی و حمید صالحی به عنوان منشی و آقای نعمت الله اسدپوربعنوان خزانه دارانتخاب شدند.