هرآنکه شکر خلق نگذارد، شکر خالق نیز نتواند.
سپاس و حمد خدای بزرگ و بلند مرتبه را که مشیت خویش را بر عزت و اقتدار شما مردم شریف و نجیب قرار داد و این افتخار جاویدان را نصیب ما نمود که روزگار عمر خویش را در حلقه مردمان آزاد و آگاهی چون شمایان سپری کنیم که تاریخ زندگیشان چونان آرش سراسر از خود گذشتگی، افتخار و سخت کوشی است. بی شک خدمت رسانی به شما همشهریان عزیز ازبهترین عبادتهاست که خداوند آن را در فطرت اعضای محترم شورای شهر و همکاران عزیز مقدر فرمود.تاثیر شگرف همدلی و همیاری شما به همراه آثار معنوی مترتب بر آن در رشد و شکوفایی شهرمان بسیار مفید واثر گذار بوده است. بدینوسیله مراتب سپاس و تقدیر اعلام میگردد.
با سپاس فراوان
شهردار هفشجان