یکشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۴۰۲

ماه: فوریه 2020

آگهی تجدید مزایده کتبی اجاره اماکن شهرداری

بسمه تعالی شهرداری هفشجان در نظر دارد  به استناد بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۲ مورخه […]

کد خبر: 2158 دوشنبه 10 فوریه 2020