دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

ماه: سپتامبر 2020

آگهی مزایده کتبی فروش زمینهای اراضی شمال سیل بند

آگهی مزایده کتبی شهرداری هفشجان باستناد صورتجلسه شماره ۲۳۱ مورخ  ۱۲/ ۰۶ /۹۹ شورای محترم […]

کد خبر: 2205 شنبه 19 سپتامبر 2020