چهارشنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۱

ماه: دسامبر 2020

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی    شهرداری هفشجان باستناد بند ۱  مصوبه شماره ۲۴۴مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ شورای محترم […]

کد خبر: 2209 شنبه 5 دسامبر 2020