دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱

اخبار شهرداری

تمدید پروانه ساختمان

کد خبر: 1298 شنبه 24 آگوست 2019

صدور پروانه ساختمان

کد خبر: 1291 شنبه 24 آگوست 2019

صدور فیش عوارض نوسازی

کد خبر: 1286 شنبه 24 آگوست 2019

مراحل تفکیک ملک

کد خبر: 1280 شنبه 24 آگوست 2019